آرین نور همگام با دانش روز

تابلو های صنعتی

سیم و کابل

بازرگانی

ما چه شرکتی هستیم؟ 

شرکت آرین نور پارس انرژی در سال ۱۳۹۵ در پی نیاز صنایع بالا دستی کشور به تجهیزات پیشرفته صنعتی و ابزاردقیق و روشنایی پایه گذاری شد. هدف از راه اندازی این شرکت در نگاه نخست برطرف نمودن نیازهای صنایع کشور به تامین و ارائه خدمات در زمینه بازرگانی و در دورنمای آینده ارتقاء سطح دانش فنی و پژوهشی در صنایع مادر کشور از جمله معدن، سیمان، پتروشیمی و نفت و گاز بوده است. بدین منظور از ابتدا با بکارگیری نیروهای زبده و متخصص در زمینه های ذکر شده ، اقدام به شناسایی نیازهای موجود در کشور نموده و با برقراری ارتباط با شرکت های معتبر اروپایی و آسیایی گام نخست را در رفع نیازهای اساسی صنعت ملی برداشتیم.

اخبار بازرگانی

مشتریان ما