مدیرکل تجارت وزارت تجارت و صنعت اقلیم کردستان عراق گفت که این وزارتخانه قصد دارد دفاتری در ۴ گذرگاه مرزی زمینی برای اعطای مجوز مبادله تجاری مستقیم با ایران و ترکیه ایجاد کند.

به گزارش ایلنا از شفق نیوز، نوزاد شیخ کامل، مدیرکل تجارت وزارت تجارت و صنعت اقلیم کردستان عراق گفت که این وزارتخانه قصد دارد دفاتری در ۴ گذرگاه مرزی زمینی برای اعطای مجوز مبادله تجاری مستقیم با ایران و ترکیه ایجاد کند.

 وی در کنفرانس مبادله تجاری اقلیم کردستان و ایران در سلیمانیه، گفت که طی ۶ ماه نخست سال ۲۰۲۳، بیش از ۲ هزار مجوز به تاجران داده شده که بیش از هزار مجوز برای تعامل تجاری با ایران است.

وی افزود که این جریان تجاری مشخص می کند که روابط تجاری اقلیم کردستان و ایران در سطح خوبی است.

شیخ کامل افزود که موافقت گشایش دفاتر تجاری در ۴ مرز زمینی ابراهیم الخلیل، حاج عمران، پرویزخان و باشماق را دریافت کردیم و هدف از گشایش این دفاتر این است که تجار مستقیما برای دریافت مجوز بدون رجوع به وزارتخانه در اربیل اقدام کنند.